Stamcelleforskning – i dag og i morgen

Program for stamcelleforskning (2013–2017) har hatt som mål å utvikle og styrke kompetansen innenfor grunnleggende og klinisk forskning på stamceller, med sikte på behandling av alvorlig og kronisk syke pasienter.

Programmet har hatt tre hovedpilarer: Støtte til prosjekter basert på åpen konkurransebasert utlysning av forsknings- midler, bevilgning til Nasjonalt senter for stamcelleforskning, og finansiering av det årlige nettverksmøtet for norsk stamcelleforskning. Programstyret har gjennom disse virkemidlene bygget opp norsk stamcelleforskning.

Programmet har hatt fire prioriterte tematiske områder:
• Forskning for bedre forståelse av basale prosesser knyttet til vekst og differensiering av stamceller.
• Karakterisering og validering av stamceller for bruk i klinikken.
• Utvikling og implementering av prosedyrer og protokoller for reparasjon av skadet vev eller organ.
• Bruk og videreutvikling av induserte pluripotente stamceller (iPS-celler).

Mer informasjon på programmets hjemmeside.

Formidlingsbrosjyre Program for stamcelleforskning

 

 

Advertisements